Notícies d'interés :

Decret 141/2012 pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat

Entrada en vigor:
03/11/2012

El passat 2 de novembre de 2012, es va publicar al DOGC el decret 141/2012 pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat que va ser aprovat pel Govern el passat 30 d'octubre. El decret regula les condicions mínimes que han de reunir els habitatges, tant de nova construcció com preexistents.

El nou decret comporta canvis rellevants a l’hora de la tramitació per l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat, i a l’hora el decret modifica els criteris de revisió tècnica dels habitatges. Des de l’Àrea Tècnica ens agradaria resumir-vos en quatre ratlles aquests canvis.

1ª.-Incorporació de les modificacions introduïdes per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, on es determina que la cèdula d’habitabilitat té la funció d’acreditar que un habitatge reuneix les condicions d’habitabilitat que el fan apte per a l’ús i residència de les persones, i que l’atorgament de la cèdula implica exclusivament que l’habitatge compleix els requisits tècnics d’habitabilitat de la normativa vigent i no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l’adequació de l’ús d’habitatge a la legalitat urbanística.

2ª.- Nova cèdula d’habitabilitat pels habitatges procedents d’actuacions de rehabilitació.
La nova cèdula de primera ocupació per als habitatges nous procedents d’una intervenció de rehabilitació o gran rehabilitació d’edificis existents, s’atorga amb els paràmetres de l’annex 4 que correspon als habitatges procedents segon la intervenció realitzada.

3ª.- Modificació dels criteris de revisió tècnica dels habitatges usat o preexistents, establint el concepte de manteniment de les condicions d’habitabilitat, on els habitatges que van obtenir la cèdula d’habitabilitat, d’acord amb alguns dels nivells que es demanava al decret en vigor a la data de finalització de l’habitatge, hauran de mantenir al llarg del temps les condicions mínimes establertes per a aquest nivell, per a obtenir les successives cèdules que se sol·licitin.

Habitatges preexistents, construïts amb anterioritat a l’11 d’agost de 1984, per als que s’aplica l’annex 2.

Habitatges preexistents, construïts amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984, per als que s’aplica la disposició transitòria primera.El Govern aprova el decret d'inspecció tècnica dels edificis a partir de 45 anys d'antiguitat


Inspecció tècnica d'edificis


Notícies
 
Cedula-habitabilitat.es
Inici

Preguntes freqüents

Normativa

Principals documents
Notícies

Contacte


Avís legal

Certificat d'habitabilitat

Cèdula d'habitabilitat

Plantillla  d'inspecció
Tràmit de cédula d'habitabilitat Barcelona   -   Jordi Moré Botelho -  C/ Velia nº 15 Baixos,  08016 Barcelona .   Tf 93 408 06 68 -  600 435 435
Certificat d'habitabilitat a barcelona desde 68 € + iva                     Tf. 600 435 435


Jordi Moré B.
arquitecte tècnic.

Colegiat nº 7761  del C.O.A.A.T.E.E.B.

Project Manager
en edificació i urbanisme.

email : jmore@apabcn.cat

C/ Velia nº 15 baixos
08016 Barcelona


T. 93 408 06 68 / 600 435 435
Serveis :

Inspecció Tècnica d'Edificis 

Promocions immobiliaries

Projectes d'Obra nova i Rehabilitació.

Direcció d'obres d'edificació i rehabilitació.

Estudi de Seguretat i Coordinació de seguretat i salut.

Seguiment, control de planificació, costos , C.Q. i M.A.

Informes ,dictamen i certificats.

Llibre de l'edifici

Manual d'ús i manteniment.

Aixecament de plànols


Real Time Web Analytics