Que és la Cèdula d'habitabilitat ?

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d'habitabilitat, segons la normativa vigent.


Aspectes a tenir en compte

Els locals, estudis, etc.
, No poden disposar de cèdula d'habitabilitat ja que no tenen la consideració d'habitatge.

La cèdula d'habitabilitat és necessària per transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors. També serveix per donar d'alta els serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

La cèdula d'habitabilitat és un document vinculat a l'habitatge i independent de la propietat. Té una vigència de 15 anys.

Les cèdules no es renoven. En el moment que caduca ha de tornar a tramitar-se.

El certificat d'habitabilitat, que faciliten el col·legi professional, conté en la mateixa fulla, una part que constitueix la sol·licitud de cèdula .

Qui pot tramitar la cèdula ?

El propietari, administrador o representant autoritzat.

S'han de pagar taxes ?

Cèdula de segona ocupació o posteriors: 18 €

Quin termini hi ha per lliurar la cèdula?

El termini per notificar l'atorgament o denegació de la cèdula d'habitabilitat és de 30 dies hàbils des de la data de recepció en el registre de la sol·licitud amb la documentació completa.

Com es lliura la cèdula ?

Es pot optar per passar a recollir la cèdula per l'oficina  tramitadora o bé demanar que sigui enviada per correu ordinari.

Es pot obtenir un duplicat de la cèdula ?

Sí, es pot fer un duplicat de la cèdula sempre que estigui vigent.
L'emissió del duplicat és gratuïta.


Preguntes més freqüents
 
Cedula-habitabilitat.es
Inici

Preguntes freqüents

Normativa

Principals documents
Notícies

Contacte


Avís legal

Certificat d'habitabilitat

Cèdula d'habitabilitat

Plantillla  d'inspecció
Tràmit de cédula d'habitabilitat Barcelona   -   Jordi Moré Botelho -  C/ Velia nº 15 Baixos,  08016 Barcelona .   Tf 93 408 06 68 -  600 435 435
Certificat d'habitabilitat a barcelona desde 68 € + iva                     Tf. 600 435 435


Jordi Moré B.
arquitecte tècnic.

Colegiat nº 7761  del C.O.A.A.T.E.E.B.

Project Manager
en edificació i urbanisme.

email : jmore@apabcn.cat

C/ Velia nº 15 baixos
08016 Barcelona


T. 93 408 06 68 / 600 435 435
Serveis :

Inspecció Tècnica d'Edificis 

Promocions immobiliaries

Projectes d'Obra nova i Rehabilitació.

Direcció d'obres d'edificació i rehabilitació.

Estudi de Seguretat i Coordinació de seguretat i salut.

Seguiment, control de planificació, costos , C.Q. i M.A.

Informes ,dictamen i certificats.

Llibre de l'edifici

Manual d'ús i manteniment.

Aixecament de plànols


Real Time Web Analytics